TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PCCC&CNCH NĂM 2022

TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PCCC&CNCH NĂM 2022

Lượt xem:

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, chiều ngày 25/11/2022, Trường Tiểu học Ea Mtá đã tổ chức buổi tuyên truyền, huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và hơn 150 học sinh nhà trường. Trong chương trình tuyên... ...