TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PCCC&CNCH NĂM 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, chiều ngày 25/11/2022, Trường Tiểu học Ea Mtá đã tổ chức buổi tuyên truyền, huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và hơn 150 học sinh nhà trường.

Trong chương trình tuyên truyền, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được truyền đạt về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác PCCC và quán triệt, triển khai nội dung một số văn bản mới về công tác PCCC&CNCH; những kiến thức cơ bản về PCCC&CNCH, các nguyên nhân gây ra cháy nổ; một số biện pháp PCCC&CNCH tại trường học và gia đình; hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, những kỹ năng, cách xử lý tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm, biện pháp chữa cháy. Tại chương trình, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã được hướng dẫn thực hành cách sử dụng một số phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thông thường: bình chữa cháy bằng khí, bình chữa cháy bằng bột,… cách dập tắt đám cháy nhỏ, hướng dẫn di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn,…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy, chữa cháy mỗi người hãy tích cực tìm hiểu kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, nắm vững những mối nguy hiểm về cháy, nổ tại nơi làm việc, nơi ở và các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt và các chất dễ cháy khác ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho mọi người./.